Utleige av kajakkar

Om du likar å utforske kystlinja på eigenhand, kan du leige kajakkar og alt naudsynt padleutstyr frå oss. Velg den kajakken du ynskjer nedenfor.

received 2124828931130654

Utleige singel kajakkar

Pris pr. dag er NOK 500  pr. kajakk

Prisen inkluderer forutan kajakken, ei padleåre, redningsvest, spruttrekk, våtdrakt, padlesko- og jakke, vanntett boks og eit kart.
For leige meir enn ein dag, ta kontakt for å avklare pris.

NB! For å leige ein enkelkajakk, vert det kravt godkjent sertifisering som dokumenterer padlaren sin evne til sjølvredning. Godkjent dokumentasjon er t.d. Våttkort (våtkort) frå Norges padleforbund, PF eller tilsvarande sertifisering gjennom NPF, BCU, ACA, EPP eller anna anerkjent nasjonalt kajakkforbund.
Våttkort dokumenterer at du minimum har fullført det norske Paddle Association-introduksjonskurset eller eit kurs med høgare status.

Read more
Photo 08 07 2019 12 39 45

Utleige av doble kajakkar

Dobbeltkajakkar (tandemkajakkar) er meir stabile og også meir eigna for mindre erfarne padlarar. Det vert ikkje kravt formell kvalifikasjon for å leige ein dobbeltkajakk.
Leige av ein dobbeltkajakk inkluderer alltid ein obligatorisk sikkerheitsutsjekk- og / eller instruksjon. 

Pris NOK 750 pr. dag pr. kajakk

Prisen inkluderer forutan kajakken, ei padleåre, redningsvest, spruttrekk, våtdrakt, padlesko- og jakke, vanntett boks og eit kart.
For leige meir enn ein dag, ta kontakt for å avklare pris.